Certificatie traject

Halal & Voedselveiligheid > Certificatie traject

Stap A: Offerte/Opdracht

Nadat u de offerte van ons heeft ontvangen, heeft u rustig de tijd om het aanbod te bestuderen. Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om de offerte en de auditprocedure met u te bespreken. Indien u besluit de offerte te accepteren, hoeft u enkel de offerte en het aanvraagformulier te ondertekenen en te retourneren. Na verwerking van uw aanvraag zullen wij contact met u opnemen voor de volgende stappen in de auditprocedure.

 

Stap B: Vooronderzoek (Pre-audit)

Een vooronderzoek of pre-audit dient als een extra controle voorafgaande aan de audit om te zien of uw organisatie klaar is voor certificering. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de status van het systeem. Tijdens de pre-audit ontvangt u gerichte feedback van de auditor. Een pre-audit geeft een goede basis voor de uiteindelijke certificering en deze kunt u zien als een Nul-meting.

 

Stap C: Onderzoek en implementatie

Op basis van de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie wordt er door ons een auditor toegewezen. Tijdens deze fase wordt uw huidige kwaliteitshandboek door onze auditor doorgenomen en waar nodig wordt Halal geïmplementeerd. Na de evaluatie van het document ontvangt u een rapport met de bevindingen van de auditor en het programma voor de volgende fase. U hebt dan eventueel de gelegenheid om tekortkomingen nog vóór die tijd op te lossen. Indien in het systeem voor Halal veel tekortkomingen worden geconstateerd, kan de auditor besluiten tot het afbreken van de audit. De organisatie krijgt dan de gelegenheid om aanpassingen te maken. De audit zal na verloop van tijd opnieuw in zijn geheel uitgevoerd worden.

 

Stap D: Verificatie

De verificatie vindt doorgaans enkele weken, doch uiterlijk zes maanden na het onderzoek plaats, om er zeker van te zijn dat u voldoende tijd heeft gehad om de bevindingen in uw systeem te verwerken. Op uw eigen verzoek is het mogelijk om minder tijd tussen de stappen C en D te nemen. De auditor onderzoekt of hetgeen in het handboek beschreven staat in de praktijk wordt uitgevoerd en of dit in overeenstemming is met de norm.

 

Stap E: Opvolging

Na de verificatie bezoeken wij u twee keer per jaar. De auditor zal met u een afspraak maken voor een dag dat er een Halal productie gepland staat.

 

Stap F: Vernieuwing

Halal Audit Company hanteert het principe van doorlopende certificering. Daarom is het niet nodig om weer een complete certificeringsaudit uit te voeren na drie jaar. In plaats daarvan voeren wij een hernieuwing uit, hetgeen neerkomt op een sterk uitgebreid opvolgingsbezoek, waarbij wel alle aspecten van uw systeem getoetst worden. Deze audit wordt gehouden in het vierde jaar van uw certificering.