Auditing & Certificering

Diensten > Auditing & Certificering

 

Wij bieden Verschillende Vormen van auditing en certificering aan. Wij kunnen u hierin begeleiden en afhankelijk van de specifieke situatie binnen uw bedrijf, een service op maat bieden.


Auditing

Pre-audit

U kiest voor een pre-audit om te onderzoeken in hoeverre u Halal en voedselveiligheid kunt implementeren in uw kwaliteitsmanagementsysteem. Allereerst vragen wij gedetailleerde informatie over uw organisatie. Vervolgens gebruiken wij onze pre-Halal-checklist om de informatie te beoordelen en te toetsen. U krijgt hiervan een uitgebreid auditverslag waarin de Critical Halal Points (CHP’s) en eventuele andere verbeterpunten worden benoemd. De pre-audit is een goede basis voor de uiteindelijke certificering en u kunt deze zien als een 0-meting.

 

Certificeringsaudit 

U kiest voor een certificeringsaudit wanneer u besluit door te gaan met het implementeren van Halal en voedselveiligheid in uw huidige kwaliteitssysteem. Aan de hand van onze zeer uitgebreide Halal-checklist beoordelen wij alle processen binnen uw bedrijf en rapporteren daarover in een uitgebreid auditverslag. Tijdens deze audit beschikt u over een vaste consultant. Indien alle CHP’s en andere aanbevelingen zijn opgevolgd kunnen we overgaan tot certificering. 
 

Certificering

Wij bieden verschillende vormen van certificering aan. U kunt een aanvraag indienen voor een batchcertificering, een systeemcertificering of een algehele bedrijfscertificering.

 

Batchcertificering

De batchcertificering biedt uitkomst aan bedrijven die eenmalig of per batch een Halal productie willen draaien. Vaak wordt gevraagd of het reguliere product ook als Halal product geleverd kan worden. Soms ook wil het bedrijf onderzoeken of het potentie heeft op de Halal markt. Een batchcertificering biedt hierbij een goede mogelijkheid om inzicht te krijgen in de Halal markt.

 

Systeemcertificering

Deze vorm van certificering biedt uitkomst in situaties waarbij de grondstoffen en producten van oorsprong al Halal zijn en uw afnemer vraagt of de processen binnen uw bedrijf voldoen aan het Halal managementsysteem. Uw afnemer wil met een systeemcertificering de garantie hebben dat het Halal karakter van de producten gewaarborgd is.

 

Algehele Bedrijfscertificering

Als u veel potentie ziet op de Halal markt of met Halal een meerwaarde wilt creëren, kunnen wij een volledig certificeringstraject uitvoeren. Bedrijven die voor deze vorm van certificering kiezen hebben vaak een concrete aanvraag liggen van een potentiële afnemer. Alle bedrijfsprocessen worden bij deze vorm van certificering geaudit.