Halal Managementsysteem

Halal & Voedselveiligheid > Halal Managementsysteem

 

Het Halal managementsysteem is een totaalsysteem dat religieuze eisen en eisen aan voedingswaarde, milieu en dierenwelzijn integreert met voedselveiligheid- en kwaliteitssystemen. Het Halal managementsysteem bestrijkt organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures, activiteiten en middelen die samen tot doel hebben ervoor te zorgen dat producten, processen en diensten voldoen aan de Halal reglementen.

 

Het Halal managementsysteem is gebaseerd op de Halalkeurnorm die bestaat sinds 2001 en is hernieuwd in maart 2003. Alle onderdelen van het systeem zijn gebonden aan deze norm, die voedingswaarde, hygiëne, veiligheid, dierenwelzijn en andere relevante aspecten van kwaliteit omvat.

 

Het systeem gebruikt de Halal Critical Control Points (HCCP) om de potentiële gevaren van processen in kaart te brengen en nauwkeurig te controleren aan de hand van de Halalkeurnorm. Ook de certificeringsprocedure staat centraal in het Halal managementsysteem. Procedures voor beheersing, controle en verificatie dienen aanwezig te zijn, inclusief plannen voor correctieve ingrepen. Datzelfde geldt voor documentatie en training en voor een personeelssysteem en een auditsysteem.

 

 

Het management moet dit proces volledig steunen, om te kunnen garanderen dat blijvend aan de Halalkeurnorm wordt voldaan. Organisaties dienen een Halalkeurplan te ontwikkelen dat minimaal omvat: inkoopspecificaties, eindproductspecificaties, Halal kritische beheerspunten, kritische limieten, corrigerende acties en controle en beheersingsprocedures. Het bedrijf of de organisatie wordt uiteindelijk op alle bovengenoemde punten getoetst aan de hand van de uitgebreide reglementen van de Halalkeurnorm.

 

De zes principes van de Halalkeurnorm

 

1. Management en Halalkeurbeleid
2. Halalkeursysteem
3. Inachtneming van de eisen
4. Interne audits
5. Externe audits
6. Transparantie