Kwaliteitssystemen

Halal & Voedselveiligheid > Kwaliteitssystemen

 

In de afgelopen decennia zijn door de voedingsindustrie zware inspanningen verricht om de voedselveiligheid te garanderen. Daarvoor zijn verschillende kwaliteitssystemen ontwikkeld, die in de loop der jaren steeds systematischer en moderner zijn gemaakt.

 

In de voedingsindustrie moet een bedrijf in staat zijn de mogelijke risico’s met betrekking tot de voedselveiligheid in kaart te brengen en ook kunnen aantonen dat alles is gedaan om eventuele problemen te voorkomen. Dit houdt in dat de intern gehanteerde taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures, werkinstructies en registraties beschreven moeten worden. Daarnaast moeten alle grondstoffen, alle eindproducten en het hele productieproces systematisch gecontroleerd en geregistreerd worden.

 

In Nederland zijn onder andere de kwaliteitssystemen HACCP en ISO het meest bekend. De certificering volgens HACCP-normen is in Nederland in formele zin niet wettelijk verplicht maar naleving en implementatie van de HACCP principes is wel verplicht. Dit geldt voor alle bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij productie en bewerking van, en handel in, voedsel.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van meest voorkomende kwaliteitssystemen. Voor deze en ook voor alle andere systemen geldt, dat wij u kunnen ondersteunen bij het invoeren ervan. Als u meer over deze kwaliteitssystemen wilt weten of als u zich afvraagt welk systeem voor uw bedrijf het meest geschikt is, neem dan contact met ons op.

 

• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
• ISO 9000 / 22000
• BRC (British Retail Consortium)
• IFS (International Food Standard)
• GMP (Good Manufacturing Practices)
• GFSI (Global Food Safety Initiative)
• EUREPGAP
• QS (Qualität und Sicherheit)
• SQF (Safe Quality Food)
• Hygiënecodes
• IKB (Integrale Keten Beheersing)