Keuring en toezicht voedselketen vernieuwd
Photo
Het kabinet gaat de keuring en het toezicht van dierlijke en plantaardige producten vernieuwen en versterken. De maatregelen sluiten aan op de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over risico’s in de vleesketen en hangen samen met het verbeterplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 
De private uitvoering van keuring- en toezichtstaken wordt volledig in het publieke domein teruggebracht. Daarmee zijn volksgezondheid, voedselveiligheid en plantgezondheid volgens het kabinet beter geborgd.
 
 
Strenge voedselwaakhond
 
Staatsecretaris Dijksma van economische zaken meldt, dat het bedrijfsleven primair verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en kwaliteit van het voedsel. “Maar een vermenging van private en publieke keur- en toezichtstaken is kwetsbaar gebleken. Daarom komt er een einde aan de slager die zijn eigen vlees keurt.”, aldus Dijksma.
 
 
Gefaseerd onderbrengen
 
Het onderbrengen van keuring in het publieke domein gebeurt gefaseerd. Begonnen wordt met de vleesketen, omdat deze het meest kwetsbaar is gebleken. In een tweede fase wordt de keuring van zuivel en eieren in het publieke domein ondergebracht.
 
Ook voor de plantaardige sector moet de fytosanitaire keuring en het toezicht in het publieke domein worden geborgd. Met de plantaardige sector en de plantaardige keuringsdiensten zal een werkbaar en gedragen model worden opgesteld. 
 
 
Toezichtkader NVWA
 
Met een nieuw toezichtkader komen er nieuwe en eenduidige richtlijnen voor het toezicht door de NVWA. Overtreders krijgen te maken met een toezichthouder die reageert op signalen uit de samenleving en die snel optreedt, scherper controleert en waar nodig strenger straft.
 
Bron: VMT
18.10.2015